لینک‌های گروه زبان انگلیسی


بهترین سایت اصلاح رایتینگ انگلیسی
1400-01-04 576 بازدید
قرآن با ترجمه انگلیسی به صورت pdf
1399-12-04 369 بازدید
سایتی برای تبدیل متن انگلیسی به فونتیک آن
1399-11-16 405 بازدید
لیست نشانه‌های فونتیک (Phonetic) در زبان انگلیسی
1399-11-16 855 بازدید
دانلود رایگان همه محتویات دیسک‌های Top Notch 3 و Summit
1397-11-18 449 بازدید