لینک‌های گروه دانشگاهی


آموزش بسیار کاربردی آمار ویژه دانشجویان ارشد و دکترا
1400-01-29 418 بازدید
بهترین منبع برای یادگیری روش تحقیق کمی
1400-01-20 396 بازدید
آموزش جامع و عالی آزمون‌های آماری در SPSS
1400-01-16 420 بازدید
بهترین سایت اصلاح رایتینگ انگلیسی
1400-01-04 545 بازدید
چگونه به یک منبع در بخش منابع پژوهش ارجاع بدهیم؟
1399-11-05 253 بازدید
یک سایت عالی برای دانلود رایگان مقالات علمی ویژه دانشجویان ارشد و دکترا
1399-09-29 377 بازدید
آشنایی با مدلسازی معادلات ساختاری و متغیرهای مشاهده‌شده و پنهان و...
1398-12-18 401 بازدید
ایده «کلاس معکوس» ایده جذابی که ارزش تجربه کردن را دارد
1398-01-27 711 بازدید
لیست مجلات مرتبط با مهندسی نرم‌افزار و Impact Factor هر کدام
1397-01-14 586 بازدید
کانالی حاوی ویدئوهای آموزشی درباره پژوهش
1397-01-06 655 بازدید