لینک‌های گروه دانشگاهی


آشنایی با مدلسازی معادلات ساختاری و متغیرهای مشاهده‌شده و پنهان و...
1398-12-18 116 بازدید
ایده «کلاس معکوس» ایده جذابی که ارزش تجربه کردن را دارد
1398-01-27 331 بازدید
لیست مجلات مرتبط با مهندسی نرم‌افزار و Impact Factor هر کدام
1397-01-14 265 بازدید
کانالی حاوی ویدئوهای آموزشی درباره پژوهش
1397-01-06 306 بازدید
چطور ضریب تأثیر (Impact Factor) یک مجله را بفهمم؟
1397-01-06 187 بازدید